Verlaagt administratieve druk, verhoogt gemak!

Je salarisadministratie uitbesteden op een slimme en voordelige manier? OZD salaris is de partij die ontzorgt, met een team van specialisten voor je salaris- of loonadministratie.

OZD salaris – Onze Diensten

SALARISADMINISRATIE

Wij nemen de zorg voor je salarisadministratie uit handen en regelen een tijdige salarisverwerking voor je organisatie.

ARBEIDS OVEREENKOMSTEN

Om onnodige kosten en ergernis te voorkomen is het van belang om goede arbeidsovereenkomsten met uw werknemers te sluiten.

CONSULTANCY

Wij helpen je met het behalen van belastingvoordelen en rekenen het graag voor

“OZD salaris verlaagt administratie, verhoogt gemak!”

Je medewerkers zijn van groot belang voor je organisatie. Ze bepalen mede de groei en veerkracht van je bedrijf. Het is dus belangrijk om je personeels- en salarisadministratie goed te regelen. Door veranderende wet- en regelgeving, omtrent lonen en salarissen, is het steeds lastiger om de loonadministratie zelf te doen. Daarnaast gaat het je ook meer tijd kosten als je groeit en meer personeel hebt.

Salarisverwerking is een specialisme geworden en niet iets om er even bij te doen. OZD salaris neemt je deze werkzaamheden graag uit handen. Wij hebben de specialisten in dienst die je salarisadministratie kunnen doen. Hierdoor kun je zich op andere belangrijke zaken richten.

“Eenvoudige de salarisadministratie uitbesteden. Loonstroken, jaaropgave, loonheffing, etc overzichtelijk in een persoonlijke online portal. OZD salaris is hiervoor de juiste partner die snel schakelt.”

OZD salaris HOE WERKEN WIJ:

Wij kunnen op verschillende manieren uw loonadministratie verzorgen. Je kunt zelf de gegevens van werknemers invoeren en eenvoudig wijzigingen doorvoeren. Wij controleren de ingevoerde gegevens en zorgen dat alles is afgestemd op actuele wet- en regelgeving. De maandelijkse gegevens ontvangt je digitaal, denk aan de loonstroken, aangifte loonheffing, loonjournaal-posten en een betaalbestand voor de lonen. Je bepaalt vervolgens zelf of je dit digitaal of op papier naar werknemers stuurt. De salarisstroken zijn direct voor je beschikbaar.

Maar je kunt ook je gehele personeelsadministratie aan ons uitbesteden. Wij kunnen je helpen met werkzaamheden of deskundig advies op het gebied van personeelsadministratie zoals:

  • Registratie van medewerkers bij instanties (zoals pensioen, verzekeringen, etc.)
  • Opstellen van arbeidscontracten
  • Advisering omtrent CAO-regelgeving
  • Advisering bij verzekeringen omtrent personeel, ziekte etc.
  • Advisering bij functionerings- en beoordelingssystemen
  • Verzorging van ziek- en betermeldingen (alleen i.c.m. onze arbo-dienstverlening

WAAROM OZD salaris

Wij snappen dat je je salarisadministratie goed geregeld wilt hebben, maar wij snappen ook dat dit niet je expertise is of er de tijd voor heeft. Dit hebben wij bij veel bedrijven gezien en zo zijn wij ook tot ons dienstenpakket gekomen. Hoe kun je deze zaken goed regelen zonder hoge kosten. Dat je personeelsadministratie en loonadministratie goed geregeld zijn en flexibel is waar nodig. Bij OZD salaris houden wij van logisch en slim werken. Dat loont!

Door je salarisverwerking uit handen te geven aan onze salarisadministrateurs, creëer je rust zodat je weer tijd heeft om aan andere dingen te werken. Je kunt bij ons rekenen op een persoonlijke aanpak, waarin slim wordt meegedacht. De kosten van het uitbesteden van je salarisadministratie zijn minimaal ten opzichte van de baten. Bedenk wat je allemaal kunt doen in de tijd die je bespaart door niet overal zelf meer van op de hoogte te hoeven zijn, zelf de loonstroken te verwerken of de afdrachten van de loonheffingen te controleren.

SALARISADMINISTRATIE UITBESTEDEN
OZD salaris

Blije medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD salaris: de partner voor salarisadministratie!