Verlaagt administratieve druk, verhoogt gemak!

Uw salarisadministratie uitbesteden op een slimme en voordelige manier? OZD Salaris is de partij die ontzorgt, met een team van specialisten voor uw salaris- of loonadministratie.

OZD Salaris – Onze Diensten

SALARISADMINISRATIE

Wij nemen u de zorg voor uw salarisadministratie uit handen en regelen een tijdige salarisverwerking voor uw organisatie.

PENSIOENEN ADMINISTRATIE

OZD Salaris kan ook voor een goede pensioenadministratie en pensioenaangifte zorgen.

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Om onnodige kosten en ergernis te voorkomen is het van belang om goede arbeidsovereenkomsten met uw werknemers te sluiten.

“OZD Salaris verlaagt administratie, verhoogt gemak!”

Uw medewerkers zijn van groot belang voor uw organisatie. Ze bepalen mede de groei en veerkracht van uw bedrijf. Het is dus belangrijk om uw personeels- en salarisadministratie goed te regelen. Door veranderende wet- en regelgeving, omtrent lonen en salarissen, is het steeds lastiger om de loonadministratie zelf te doen. Daarnaast gaat het u ook meer tijd kosten als u groeit en meer personeel heeft.

Salarisverwerking is een specialisme geworden en niet iets om er even bij te doen. OZD Salaris neemt u deze werkzaamheden graag uit handen. Wij hebben de specialisten in dienst die uw salarisadministratie kunnen doen. Hierdoor kunt u zich op andere belangrijke zaken richten.

“Eenvoudige de salarisadministratie uitbesteden. Loonstroken, jaaropgave, loonheffing, etc overzichtelijk in een persoonlijke online portal. OZD Salaris is hiervoor de juiste partner die snel schakelt.”

OZD SALARIS HOE WERKEN WIJ:

Wij kunnen op verschillende manieren uw loonadministratie verzorgen. U kunt zelf de gegevens van werknemers invoeren en eenvoudig wijzigingen doorvoeren. Wij controleren de ingevoerde gegevens en zorgen dat alles is afgestemd op actuele wet- en regelgeving. De maandelijkse gegevens ontvangt u digitaal, denk aan de loonstroken, aangifte loonheffing, loonjournaal-posten en een betaalbestand voor de lonen. U bepaalt vervolgens zelf of u dit digitaal of op papier naar werknemers stuurt. De salarisstroken zijn direct voor u beschikbaar.

Maar u kunt ook uw gehele personeelsadministratie aan ons uitbesteden. Wij kunnen u helpen met werkzaamheden of deskundig advies op het gebied van personeelsadministratie zoals:

  • Registratie van medewerkers bij instanties (zoals pensioen, verzekeringen, etc.)
  • Opstellen van arbeidscontracten
  • Advisering omtrent CAO-regelgeving
  • Advisering bij verzekeringen omtrent personeel, ziekte etc.
  • Advisering bij functionerings- en beoordelingssystemen
  • Verzorging van ziek- en betermeldingen (alleen i.c.m. onze arbo-dienstverlening

WAAROM OZD Salaris

Wij snappen dat u uw salarisadministratie goed geregeld wilt hebben, maar wij snappen ook dat dit niet uw expertise is of er de tijd voor heeft. Dit hebben wij bij veel bedrijven gezien en zo zijn wij ook tot ons dienstenpakket gekomen. Hoe kunt u deze zaken goed regelen zonder hoge kosten. Dat uw personeelsadministratie en loonadministratie goed geregeld zijn en flexibel is waar nodig. Bij OZD Salaris houden wij van logisch en slim werken. Dat loont!

Door uw salarisverwerking uit handen te geven aan onze salarisadministrateurs, creëert u rust zodat u weer tijd heeft om aan andere dingen te werken. U kunt bij ons rekenen op een persoonlijke aanpak, waarin slim wordt meegedacht. De kosten van het uitbesteden van uw salarisadministratie zijn minimaal ten opzichte van de baten. Bedenk wat u allemaal kunt doen in de tijd die u bespaart door niet overal zelf meer van op de hoogte te hoeven zijn, zelf de loonstroken te verwerken of de afdrachten van de loonheffingen te controleren.

SALARISADMINISTRATIE UITBESTEDEN
OZD SALARIS

Blije medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in uw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Salaris: uw partner voor salarisadministratie!