Arbeidsovereenkomsten juridisch
VAN OZD salaris

Arbeidsovereenkomsten JURIDISCH

De arbeidsrelatie werkgever – werknemer is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst. Op het moment dat je salaris uitbetaald aan een medewerker, wordt er geacht een arbeidsovereenkomst te zijn, ongeacht of dit op papier staat.

In de arbeidsovereenkomst leg je de afspraken vast die je maakt met je medewerkers. In de kern komt het neer op zijn tijd in ruil voor een beloning (salaris). Maar omdat er zoveel meer afspraken zijn te maken behalve het salaris, is het heel verstandig om deze afspraken schriftelijk vast te leggen.

Sommige zaken worden door de wet geregeld. Bijvoorbeeld het minimumloon en minimum vakantietoeslag waar een werknemer recht op heeft. Of het aantal vakantiedagen (uren) wat per jaar wordt toegekend.

Maar ook dat een werknemer recht heeft op zijn salaris als hij niet kan werken omdat hij arbeidsongeschikt is. Ook doe je er verstandig aan om afspraken vast te leggen wat er van een werknemer wordt verwacht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. (Voor meer informatie over een zieke werknemer – klik hier)

Sommige zaken worden collectief geregeld zoals bijvoorbeeld aansluiting bij een pensioenfonds. Of premies van bepaalde sectorfondsen op het gebied van opleidingen.

Daarnaast hebben werkgever en werknemer het recht om heel veel individuele afspraken te maken. Auto’s of fiets van de zaak. Ter beschikking stellen van computers of telefoons. Andere onkostenvergoedingen, bijvoorbeeld km-vergoeding woon-werkverkeer. Of er aanvullende verzekeringen worden afgesloten voor de werknemers op het gebied van sociale zekerheid.
(Meer informatie over risico’s sociale zekerheid – klik hier)

Kortom, om discussies voor te zijn is het gewoon aan te raden om deze afspraken goed vast te leggen in een contract. OZD salarisadministratie zorgt voor een makkelijk proces om deze afspraken schriftelijk vast te leggen, de overeenkomsten door werkgever en werknemer te laten tekenen en deze overeenkomsten te archiveren. En uiteraard zorgen we voor een signalering als een overeenkomst voor bepaalde tijd afloopt en moet worden verlengd.

Een mooie, effectieve manier om overzicht te houden met wie je een arbeidsovereenkomst hebt. Voor meer informatie kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

“Eenvoudige de salarisadministratie uitbesteden. Loonstroken, jaaropgave, loonheffing, etc overzichtelijk in een persoonlijke online portal. OZD salaris is hiervoor de juiste partner die snel schakelt. “

SALARISADMINISTRATIE
DIE LOONT?

Blije medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD salaris: de partner voor salarisadministratie!