Consultancy
VAN OZD salaris

Consultancy OZD salaris

Met de juiste onderbouwing zijn kosten van arbovoorzieningen (deels) aftrekbaar voor de loonheffing. Verder zijn er loonkostenvoordelen te behalen bij het in dienst nemen van werknemers met een SFB-status. Wij rekenen het graag voor

“Eenvoudige de salarisadministratie uitbesteden. Loonstroken, jaaropgave, loonheffing, etc overzichtelijk in een persoonlijke online portal. OZD salaris is hiervoor de juiste partner die snel schakelt. “

SALARISADMINISTRATIE
DIE LOONT?

Blije medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD salaris: uw partner voor salarisadministratie!