PENSIOEN VERDIEPING
VAN OZD salaris

Pensioen verdieping OZD salaris

Over pensioenen is nu veel te doen. Er is eind 2020 een nieuw pensioenakkoord bereikt tussen de sociale partners, maar het duurt nog wel een aantal jaar voordat alle details zijn uitgewerkt en geïmplementeerd. Tot die tijd blijven we het doen met de systematiek die we inmiddels al jaren hanteren.

De meeste werknemers zijn via hun werkgever collectief aangesloten bij een pensioenfonds. Het voordeel voor deze werkgevers is dat ze niet hoeven te bedenken wat voor pensioen ze willen toezeggen aan hun werknemers. Nadeel is uiteraard dat deze vrijheid ook ontbreekt op de onderdelen waar het wel gewenst zou zijn. De pensioenregeling staat eigenlijk wel vast. Werkgever en werknemer hebben zich maar te schikken.

Een pensioen is bedoeld om een inkomen te hebben op het moment dat er geen arbeid meer wordt verricht. Het inkomen moet worden gefinancierd uit een pot met geld waarvoor moet worden gespaard. Dit is de zogenaamde spaarpremie. Deze kan op twee manieren worden vastgesteld:

  1. Berekening van de hoogte van vermogen en hier de premie op basis van een rendement van afleiden;
  2. Premie vaststellen op basis van fiscaal toegestane percentages van het inkomen en op basis van een bepaald rendement een vermogen sparen.

Optie 1 geeft meer zekerheid, maar is ook duurder. De ontwikkelingen zijn dat optie 2 steeds meer leidend wordt. Het is ook de basis van het nieuwe pensioenakkoord.

Op de pensioendatum staat er dan een pot met geld klaar voor de pensioengerechtigde (ex-werknemer). Uit deze pot met geld wordt dan periodiek een uitkering verstrekt als inkomen. Op basis van de wet van de grote aantallen kunnen pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met gemiddelden waardoor het mogelijk is om levenslange afspraken te maken wat betreft de uitkeringen.

Er is echter ook een tweede risico wat door een pensioen wordt afgedekt. Namelijk het risico dat er geen inkomen meer is door het voortijdig overlijden van de werknemer. Of dat er geen pensioen kan worden opgebouwd omdat een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Deze risico’s kunnen niet worden afgedekt door te sparen. Immers, dit risico kan zich morgen al voor doen. Dit betekent dat deze risico’s moeten worden verzekerd. Voor deze verzekering is uiteraard premie verschuldigd.

De premies voor het spaardeel worden meestal gedeeld door werkgever en werknemer. De verhouding kan per pensioenregeling verschillen. Bijvoorbeeld 50% van de premie is voor de werkgever. En 50% van de premie komt voor rekening van de werknemer.

De premies voor het risicodeel dat wordt verzekerd komt echter voor rekening van de werkgever. Hierdoor komt het aandeel van de werkgever in de totale pensioenpremie vrijwel altijd uit boven de 50%.

Voor de salarisadministratie is daarbij van belang dat het deel voor rekening van de werknemer wordt verrekend met het brutoloon. Op basis van de ‘omkeerregeling’ zijn de premies nu fiscaal aftrekbaar en de uitkeringen in de toekomst belast voor de inkomstenbelasting. Het werknemersdeel is daardoor niet kostenverhogend.

Het premiedeel van de werkgever en de premies voor de verzekering worden echter buiten de salarisadministratie verwerkt. Dit zijn ‘gewone’ bedrijfskosten. Hiermee is de premie wel aftrekbaar van de winst en dus wordt de winstbelasting minder. Maar daarmee zijn deze premies wel kostenverhogend. Het percentage komt boven op de salarisafspraken met de werknemer.

Voor meer informatie kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

“Eenvoudige de salarisadministratie uitbesteden. Loonstroken, jaaropgave, loonheffing, etc overzichtelijk in een persoonlijke online portal. OZD salaris is hiervoor de juiste partner die snel schakelt. “

SALARISADMINISTRATIE
DIE LOONT?

Blije medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD salaris: de partner voor salarisadministratie!