PENSIOENEN ADMINISTRATIE
VAN OZD salaris

Pensioenen administratie OZD salaris

Bent u verantwoordelijk voor pensioenen administratie? In Nederland wordt het pensioen van heel veel werknemers collectief geregeld. Dit gebeurt door de werkgever verplicht aan te sluiten bij het pensioenfonds van de sector. De werkgever wordt hiermee ook verantwoordelijk voor de juiste berekening en afdracht van de pensioenpremies.

Op basis van uw sectorcode kunnen wij u adviseren of er een verplichte aansluiting bij een pensioenfonds van toepassing is. Als dit het geval is zorgt OZD salarisadministratie voor de juiste berekening van de pensioenpremie.

Deze premie moet worden doorgegeven aan het betreffende pensioenfonds. Dit gebeurt steeds meer digitaal door een koppeling tot stand te brengen tussen het salarispakket en het pensioenfonds. Deze koppeling moet worden aangevraagd en ingeregeld binnen het pakket. OZD salarisadministratie neemt deze verantwoordelijkheid voor u uit handen.

Op basis van de berekening die via de koppeling bij het pensioenfonds wordt aangeleverd, verstuurd het pensioenfonds de factuur voor deze premie aan de werkgever. De werkgever is daarbij dus verantwoordelijk voor de betaling van de premies.

(Pensioenpremies die voor rekening van de werknemer komen, worden in mindering gebracht op het brutoloon. Hierdoor wordt het brutoloon lager en dus ook het nettosalaris en de af te dragen loonheffing. Dit deel van de premie zorgt dus niet voor een loonstijging. Dit geldt wel voor het werkgeversdeel. Voor meer informatie klik hier.)

“Eenvoudige de salarisadministratie uitbesteden. Loonstroken, jaaropgave, loonheffing, etc overzichtelijk in een persoonlijke online portal. OZD salaris is hiervoor de juiste partner die snel schakelt. “

SALARISADMINISTRATIE
DIE LOONT?

Blije medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD salaris: uw partner voor salarisadministratie!